Coñece o CIM en Ourense 2021

  • Os nenos deben ir sempre acompañados por un adulto (Pai, Nai ou Titor legal)
    Consinto que se me tomen fotos e graben videos e que estes podan ser utilizados nas webs da universidade de Vigo e nas súas redes sociáis.
footer

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA Á SOCIEDADE DOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGOlogos footer

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Promover o Desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade
"Unha maneira de facer Europa"