ACTIVIDADES

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Centro de investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación que desenvolve a súa actividade científica no ámbito da privacidade e da seguridade, as tecnoloxías multimedia, as redes de datos, os e-servizos, a bioenxeñaría, o radar e as comunicacións por satélite e radio e ópticas.

Centro de investigación mariña con liñas de investigación relacionadas coa biodiversidade e a ecoloxía, coa calidade ambiental e a contaminación mariña, coa explotación sustentable dos recursos mariños, a observación do océano e do cambio global e a xestión integral da zona costeira.

Centro multidisciplinar que nace da necesidade de dotar dun equipamento e infraestrutura común ao persoal investigador especializado en biomedicina. Ofrece servizos de investigación e conta con instalacións bio-experimentais e cun laboratorio BSL3, único no noroeste peninsular.

Infraestrutura de apoio á investigación, desenvolvemento e transferencia no campo das tecnoloxías, enerxías e procesos industriais.

Centro de Investigación Interuniversitario que traballa no eido da sustentabilidade económica, ambiental e social co obxectivo de dar resposta ós grandes retos e desafíos da sociedade, abordándoos dende o punto de vista da investigación, a docencia, a innovación e a transferencia de coñecemento.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA Á SOCIEDADE DOS CENTROS SINGULARES DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
Promover o Desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade
“Unha maneira de facer Europa”