Inscrición “Embárcate co CIM” primeira quenda

  • Embárcate co CIM


    Formulario de inscrición para a primeira quenda, 30 de novembro ás 09:00 h.


    ATENCIÓN!! As prazas están limitadas a 50 persoas por quenda e estas otorgaránse por estricto orden de inscripción.


  • Datos persoais

  • Os nenos deben ir sempre acompañados por un adulto (Pai, Nai ou Titor legal)
    Consinto que se me tomen fotos e graben videos e que estes podan ser utilizados nas webs da universidade de Vigo e nas súas redes sociáis.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA Á SOCIEDADE DOS CENTROS SINGULARES DE INVESTIGACIÓN DA UNIVERSIDADE DE VIGO